Problemet

Under 2008 upptäcktes hussvamp I en kyrka i Sverige och man bestämde sig för att göra en ordentlig klimatutredning i kyrkorna i området. Klimatet i krypgrunden och kyrksalen dokumenterades väl under ett par år med mätning på fukt, temperatur och mögelsporer. Den konstant höga fuktigheten i krypgrunden indikerade en risk för mögelpåväxt vilket också hittades. Det bedömdes att även rötskador skulle kunna utvecklas. En annan kyrka i området hade tidigare drabbats av samma problem. För att lösa problemet med fukt i krypgrundskonstruktionen valde man att lyfta upp kyrkan, gjuta en betongplatta som man sedan ställde ner kyrkan på. En åtgärd som var mycket kostsam och tidskrävande. I detta fallet ville man undvika denna metod och valde därför att prova avfuktning som en permanent lösning.

Metod

Man hade vetskapen om att bjälklag och golv bytts ut i kyrkan ett flertal gånger på grund av konstant hög fuktighet i krypgrunden och då man i den senaste mätningen konstaterat att klimatet i krypgrunden inte blivit bättre bestämdes att man skulle utföra förbättringar av krypgrundskonstruktionen. Åtgärden blev att täta hela grunden med heltäckande plastfolie mot mark och en bit upp mot grundmurarna. Även plintarna till bärlinorna i bjälklaget plastades och man tätade alla luftventiler. Samtidigt valde man att installera två stycken adsorptionsavfuktare från Corroventa på prov under ett år. Sedan installationen av avfuktarna har driften följts liksom hur förhållandena i krypgrunden har ändrats. Utredningen pågick under 1,5 år där man följde upp relativ fuktighet och temperaturen i kyrkans olika salar och rum samt krypgrunden. Stefan Aktander från Corroventa var med under projektet:

 

Vi visste vad vi hade att utgå ifrån samt att alternativet var att gjuta en betongplatta och placera kyrkan på vilket skulle bli otroligt dyrt. Vårt alternativ var istället att täta, plasta och installera krypgrundsavfuktare. Det visade sig vara väldigt lyckat och ekonomiskt fördelaktigt.  

Stefan Aktander, teknisk support och utbildare på Corroventa.

Resultat

Resultatet blev över förväntan. Efter åtgärderna med tätning av marken och installation av avfuktarna visade mätningar i grunden visa på snabb uttorkning. Inte nog med att klimatet i krypgrunden blev väldigt bra, resultatet blev även att kyrkans uppvärmningskostnader och totalekonomin för energianvändande minskade. Inneklimatet i kyrkan blev väsentligt bättre vilket har stor betydelse för inredningen i kyrkan såsom orgel och målningar. Avfuktarna från Corroventa är i drift än idag och man mäter kontinuerligt klimatet i krypgrunden. Oberoende årstid och väderlek är det numera för torrt i krypgrunden för att någon mikrobiell process ska kunna komma igång.

 

CTR-500-TT

Om produkten CTR 500TT:

Under projektet användes två stycken krypgrundsavfuktare CTR 500TT som är vår största avfuktare för fast installation i krypgrunder, med en torrluftsmängd på upp till 500 m3/h. Krypgrundsavfuktaren är energimässigt en överlägsen maskin och har en hög en kapacitet i förhållande till sin storlek. CTR 500TT är specialkonstruerad för användning i krypgrunder, där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Denna maskin används i utrymmen med endast fuktproblem. 

 

 

Några av fördelarna med CTR 500TT:

  • Klarar grunder upp till 350 m3
  • Effektiv mot fuktproblem
  • Hög kvalitet och lång livslängd
  • Energieffektiv och ger låga driftskostnader

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.

Fler kundcase