Tips och tricks för en säker fuktmätning i betong

För att undersöka och säkerställa om ett material eller ett utrymme innehåller fukt finns olika indikatorer och mätinstrument. Man kan grovt dela in mätobjekten i fyra huvudgrupper;

 • Luft (fukt i omgivning)
 • Trä
 • Betong
 • Tegel/Leca/Siporex eller andra porösa stenmaterial

Så här mäter du

Borrhålet ska vara rengjort från damm som kan vara hygroskopiskt dvs. adsorberar fukt med felaktigt mätvärde som följd. Vidare får probens temperatur ej understiga betongens eftersom det kan medföra att fukt (som frigörs på grund av uppvärmning av hålets väggar vid borrning) kondenserar på känselkroppen. För att undvika detta är det bra att vänta tills proben har acklimatiserat sig. För att få ett säkert värde bör mätning ske först efter 1–3 dygn.

Vilket mätinstrument ska jag använda?

Vanligtvis används en RF-mätare vid mätning i betong. Man borrar då ett hål av lämplig diameter och djup, varefter proben sticks ner och efter viss tid registrerar materialets relativa fuktighet. Det är viktigt att mätinstrumentet är riktigt kalibrerat.

Att tänka på vid RF-mätning i betong:

 • Borra till rätt djup. Vi rekommenderar att du borrar ner till 20% av betongplattans tjocklek om uttorkning kan ske på över- och undersida och till 40% av tjockleken om uttorkning endast kan ske åt ett håll.
 • Dammsug hålet noggrant efter borrning.
 • Montera mätrör och täta med tätmassa mellan betong och mätrör. Eventuellt kapas mätrör till rätt längd och pluggas sedan.
 • Vänta minst 3 dagar efter borrning innan slutlig mätning.
  Se till att mätproben inte håller lägre temperatur än betongen. Detta kan du göra genom att till exempel hålla proben i processluften till maskinen en stund.
 • Låt proben sitta i hålet tills ingen förändring längre sker på temperatur eller RF. Minst 30 minuter.
 • Mätproben kan med fördel lämnas kvar i hålet mellan mätningarna.

Observera att detta är en generell guide. Du behöver ta hänsyn till omgivningen samt vilken typ av betong du arbetar med.

 

Tips

Mät direkt!
För att snabbare komma igång med en torkprocess så kan man indikationsmäta i samband med att man borrar mäthålen och på så sätt tjäna värdefull tid.

Betongen runt hålet värms upp något när man borrar så att ett ca. 8–10 procentenheter för högt RF-värde uppmäts. Mäter man till exempel 90 %RF så kan man förmoda att den verkliga RF är ca 80–82 %. Utifrån denna vetskap kan vi göra ett exempel:

 En plastmatta skall laggas, limmet klarar max 90% RF. Du indikationsmäter efter borrning och ska besluta om vidare åtgärd.

 • Avläst värde: <95% RF - Torrt. Vänta 3 dagar och mät igen.
 • Avläst värde: >95% RF - Troligtvis fuktigt, starta torkning och mät igen efter tre dagar.
 • Avläst värde: =100% RF - Garanterat fuktigt, starta torkning!

Håll alltid god marginal på det uppskattade mätvärdet och vänta alltid minst 3 dagar innan slutlig mätning sker.

Lycka till med din mätning!

Vill du lära dig mer om mätning i olika typer av material?

På Corroventa Academy genomförs praktiska tester av olika torktekniker. I våra egna byggnadslaboratorier varvar vi teori och praktik där vattenskador i olika konstruktioner torkas och utvärderas med mätningar. 

Frågor eller funderingar?

Ni kan alltid kontakta oss på Corroventa om det är något ni undrar över om våra produkter eller lösningar. Har ni en utmaning med vatten, fukt, lukt, radon eller skadedjur? Hör av er till vårt huvudkontor så hjälper vi er vidare.

Fler artiklar

Varför är byggavfuktning viktig?

Effektiv byggavfuktning är av yttersta vikt för att minimera felprocenten relaterade till fuktskador under byggtiden.

Torka fuktskadan effektivt – 3 enkla steg

Vid vattenskadetorkning väljs teknik (adsorption eller kylavfuktare) beroende på luftens förhållanden och energieffektivitetskrav.

Guide för installatörer: Krypgrundsavfuktare

Installation av krypgrundsavfuktare varierar beroende på krypgrundens utseende och kan ta olika lång tid. Planera noga före installation.