Omfattande torkning efter brand med Corroventas trailer

 • Utmaning: Mycket fukt i byggnaden efter en omfattande brandsanering
  Lösning: Corroventas högeffektiva, mobila avfuktare A50 TD2

   

  I början av sommaren drabbades en byggnad i Jönköping av en svår brand och sedan dess har ettar ett omfattande saneringsarbete pågått. På grund av saneringen har byggnaden utsatts för mycket fukt som nu torkas med hjälp av Corroventas högeffektiva adsorptionsavfuktare A50 TD2.

  Det är Ocab i Jönköping som utför saneringen och för tillfället är de inne i ett skede då de behöver högtryckstvätta hela källaren på ca 3000 m2. Det bildas väldigt mycket fukt i golv och väggar och den måste torkas för att de ska kunna fortsätta med den övriga saneringen, desinficering och spärrmålning. För att torka byggnaden använder Ocab Corroventas A50 TD2, en stor, mobil adsorptionsavfuktare som är idealisk för stora och krävande jobb.

  – Vi har i tidigare projekt, både gällande brand- och vattenskador, använt Corroventas högeffektiva adsorptionsavfuktare med gott resultat. Bland annat vid den stora garagebranden i Visby för fyra år sen, säger Stefan Berg, Operativ chef på Ocab och ansvarig för saneringen.

  A50 TD2 har ett torrluftsflöde på upp till 4 300 m3/h och den har en hög kapacitet – upp till 450 l/dygn. Den passar därför mycket bra vid akuta åtgärder som avfuktning i samband med brand eller översvämningar, men också till större nybyggnationer och renoveringar. Tack vare en patenterad teknik återanvänder A50 TD 2 hela 85% av värmen.

  Stefan Berg är också nöjd med hjälpen han får av Corroventas personal:

  – Corroventas höga servicenivå och snabba leverans är väldigt avgörande för vårt arbete. Vi har även haft vår personal på utbildning hos Corroventa och får alltid bra support vid olika frågeställningar och problemskador.

  Stefan räknar med att torkningsarbetet efter branden i Jönköping kommer pågå i 1-2 månader.