Byggavfuktning

Här byggs ett nytt köpcentrum.

 • I undersökningar som berör reklamationer i samband med nybyggda villor, så visar det sig att den högsta felprocenten berör fuktskador som har orsakats av bristfällig avfuktning under byggtiden. Med rätt kunskap och rätt rutiner så blir avfuktning en enkel och naturlig del i byggprocessen som säkerställer snabbt byggtempo med god kvalitet.

  Lösning: Det här byggföretaget har hyrt sin utrustning av Corroventa. De använder mobila avfuktaren A50 TD2, som är idealisk vid byggavfuktning eller renoveringar. Dessutom har de fått snabb och personlig support av Corroventas kunniga personal.

Vägglöss

Åh nej! Hotellet har drabbats av vägglöss!

 • Vägglöss har blivit ett stort problem i hela Europa och de kan vara svåra att bli av med. För hotell kan det innebära en katastrof. En skadedjurssanering måste ske snabbt och diskret innan vägglössen och ryktet hinner sprida sig.

  Lösning: Corroventas saneringssystem H4 ES tar snabbt och effektivt bort de små, otäcka snyltgästerna. Du installerar systemet snabbt och diskret och kopplar upp det mot Corroventas SuperVision®. Det ger dig full kontroll på saneringsprocessen, var du än befinner dig.

  Systemet arbetar snabbt, tyst, utan kemikalier och utan risk för att vägglössen sprider sig till andra rum.

Översvämning

Översvämning.

 • Efter ett par dagars regnande har vattennivån i floden precis bredvid ett bostadsområde stigit och flera hus har drabbats av översvämning. Snabba puckar! Ju snabbare insats, desto mindre blir skadorna.

  Lösning: Kylavfuktare är ofta en bra lösning eftersom de inte kräver någon omfattande installation. Du installerar Corroventas kylavfuktare K5 ES HP PX i alla drabbade hus och väljer att övervaka och styra torkningsprocessen via SuperVision®. På så vis undviker du omfattade restid och kan övervaka alla drabbade hushåll på distans. Samtidigt blir torkresultatet optimalt eftersom du har full kontroll över torkprocessen var du än befinner dig.

Vindsavfuktning

Behovsstyrd ventilation på vinden.

 • Redan när den här villan byggdes valde man att installera ett ventilationssystem för att motverka fuktproblem på vinden.
  Vare sig det rör sig om för mycket eller för lite, kan felaktig ventilation leda till fuktproblem och i värsta fall en ohälsosam boendemiljö.

  Lösning: VentoVindTM är Corroventas system för behovsstyrd ventilation på vinden. Det säkerställer att ventilation endast sker då det för vindsutrymmet är gynnsamt och nödvändigt. Behovsstyrd ventilation är optimalt ur fuktsynpunkt och det sparar dessutom energi.
  Villaägaren kan enkelt styra och övervaka VentoVindTM genom den trådlösa manöverpanelen HomeVision Pro®.

Krypgrundsavfuktning

Problem med fukt i krypgrunden.

 • Fukt kan leda till större problem såsom mögelangrepp, svampbildning, lukter och i värsta fall en ohälsosam boendemiljö.
  För villaägaren är det viktigt att hitta en pålitlig produkt som skyddar huset och människorna som bor i det. Men villaägaren har också krav på energieffektivitet och driftsäkerhet.

  Lösning: För det kalla klimatet i krypgrunden är en adsorptionsavfuktare den optimala lösningen. Corroventas krypgrundsavfuktare CTR 300TT2 är specifikt utvecklad för användning i krypgrunder, där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd.

Radonsanering

Radon i hemmet.

 • Radon är en radioaktiv gas som är osynlig för ögat och helt luktfri.
  Du har utfört en radonmätning och har dessvärre upptäckt att markradon har läckt in i husgrunden. Det har orsakat ett förhöjt radonvärde som är skadligt för hälsan. Den nyblivna sommarstugeägaren är förstås orolig.

  Lösning: Corroventas radonsugar RS 100 och RS 400 är utvecklade specifikt för radonsanering och arbetar säkert och effektivt. 

Avfuktning efter brand

Oj oj oj, det här var illa!

 • Det brinner, men tack och lov har alla människor och djur lyckats ta sig ut oskadda och brandkåren har kontroll över elden.

  När branden är släckt så är det ytterst viktigt att man påbörjar en avfuktningsprocess omgående. Korrosiva rökavlagringar som ofta bildas i en brand tillsammans med en hög luftfuktighet från släckningsarbetet är mycket negativt för alla typer av metallytor och elektronik.

  Lösning: Du påbörjar torkning av jourskada, eventuellt med Corroventas CTR 1000LKV, som är en adsorptionsavfuktare med inbyggd luftkyld kondensor. Den är idealisk vid jourskador och byggavfuktning då den enkelt kan köras igång utan någon avancerad installation.

Uthyrning

Nu är det bråttom!

 • På grund av kraftiga skyfall står stora delar av Europa under vatten. Behovet av många och kraftfulla avfuktare är stort och det är bråttom.

  Lösning: Corroventa har över 10 000 maskiner i sin hyrpark, i depåer på flera platser i Europa. Just den här lastbilen är på väg med ett stort lass adsorptionsavfuktare, kylavfuktare och vattenavskiljare och de kommer leverera maskinerna till Corroventas kunder som jobbar i det översvämmade området inom kort.

  Ju snabbare insats, desto mindre blir skadan.

Vattenskada

Olycka i korridoren.

 • Idag fick rektorn en mindre rolig överraskning när hon kom till jobbet. Några rackarungar hade täppt igen avloppet till ett av handfaten innan de lämnade skolan igår, och under natten hade en hel korridor blivit vattenfylld.

  Lösning: Ju snabbare man sätter in en torkningsåtgärd desto större chans är det att minimera skadans omfattning och förkorta torktiden. Annars kan skadan innebära stora merkostnader och tidsödande rivnings-, avfuktnings- och återuppbyggnadsarbeten. Du påbörjar torkning av jourskada, eventuellt med Corroventas kylavfuktare K3 HP. Den är idealisk vid jourskador och byggavfuktning då den enkelt kan köras igång utan någon avancerad installation.

Avfuktning

Risk för fuktskador.

 • Bilar som blev blöta av den senaste regnskuren står parkerade inne i parkeringshuset och avdunstar fukt. Det finns risk för fuktskador inne i parkeringshuset, och ökad risk för rost på bilarna. Du behöver hitta en lösning som effektivt tar bort fukten och som fungerar bra i ouppvärmda lokaler.

  Lösning: Corroventas adsorptionsavfuktare A4 ES X, som med sin extravärmare är den optimala lösningen i ouppvärmda lokaler.

Vattenskada

Vattenröret har frusit och spruckit!

 • Frusna vattenrör har spruckit och orsakat en vattenskada i en av sommarstugorna.

  Lösning: Du installerar Corroventas adsorptionsavfuktare A4 ES X, som tack vare sin inbyggda extravärmare fungerar optimalt i den ouppvärmda stugan. Du ansluter adsorptionsavfuktaren till SuperVision®, så att du får full kontroll över torkningen var du än befinner dig. Perfekt, tänker du säkert, eftersom sommarstugeområdet ligger en bit ifrån stan.

Fukttekniker vid busshållplats

“Torkningen är klar, nu stänger jag av.”

 • Du står och väntar på bussen på väg hem från jobbet. Du har loggat in på Corroventas SuperVision® och kollat alla dina pågående uppdrag.
  Du ser att maskinerna som du installerade på ett kontor förra veckan har torkat klart och stänger av dem från din mobil. Nu behöver de inte stå på onödigt länge och slösa energi och pengar.
  Samtidigt upptäcker du att inställningarna till ett annat torkuppdrag behöver justeras. Även det löser du på mobilen.
  Skönt – du har lyckats styra flera av dina torkuppdrag under att par minuter i väntan på bussen.

Trycktorkning

Trycktorkning.

 • I det här huset med skiktad konstruktion har vatten från den översvämmade floden läckt ner i isoleringen. Vanligtvis kräver den typen av vattenskada att konstruktionen bryts upp för att kunna torkas, vilket innebär dyra renoveringskostnader och extra besvär för husägaren.

  Lösning: Trycktorkning är en av de effektivaste och snabbaste metoderna för att torka skiktade konstruktioner. Tekniken bygger på att varm och torr luft leds från en adsorptionsavfuktare till en turbin, som i sin tur ökar luftens temperatur ytterligare och trycker ner luften i byggkonstruktionen via ett slangsystem.
  Eftersom du inte behöver bryta upp konstruktionen för att torka, går det att undvika omfattande och dyra renoveringar. Bra för husägaren, försäkringsbolaget och saneringsfirman.

  P.S Innan trycktorkning ska alltid sugtorkning utföras så att allt vatten försvinner. 

FÖRDELAR SOM SKAPAR BÄSTA LÖNSAMHET FÖR VÅRA PARTNERS

 • Skadesaneringsföretag

  Fem bra anledningar till att vara partner med Corroventa

 • Försäkringsbolag

  Fem goda anledningar att jobba med Corroventa och våra partners.

 • Villa- & Fastighetsägare

  Fem starka fördelar med Corroventas produktlösningar

 • Byggföretag

  Fem bra anledningar till att vara partner med Corroventa.

Innovation och kvalitet in i minsta detalj.

Corroventa är det teknikintensiva företaget som kombinerar innovationskraft med 30 års erfarenhet inom vattenskadesaneringsområdet. Idéer föds ute i verkligheten bland våra kunder, ofta där olyckor dragit fram. Att hitta smarta och effektiva lösningar som gör våra kunders arbetsdag effektivare är en stark drivkraft för oss.

Våra avfuktare ska fungera effektivt och energisnålt i många år. De har en robust konstruktion som klarar av oöm behandling i tuffa miljöer. Dessutom har de en lång livslängd och är tillräckligt flexibla för att kunna användas i olika förhållanden och uppdrag.

Vid vårt huvudkontor och alla våra dotterbolag finns utbildningscenter med testmiljöer, där vi kan fingera fuktskador i olika byggkonstruktioner. Där kan vi snabbt utvärdera prototyper och nya idéer, göra om och pröva igen, för att hitta lösningen som ger optimalt torkresultat så tyst och energieffektivt som möjligt.

 

Vi tillverkar alla våra produkter i Sverige och levererar snabbt ut i Europa.

För bästa kvalitetssäkring utvecklar och producerar vi våra maskiner i vår fabrik i Bankeryd. Här kontrolleras och kvalitetssäkras maskinerna i varje steg av produktionsprocessen. Det skapar den höga kvalitetsnivå som är utmärkande för Corroventas produkter.

Våra säljkontor i Sverige och ute i Europa gör att vi kommer nära våra kunder och kan leverera våra maskiner snabbt. Vi har den största hyrparken i hela Europa.
Vår höga service- och kunskapsnivå är mycket uppskattad bland våra kunder. Om du behöver support, goda råd eller experthjälp, ring oss så hjälper vi dig.

 

 • Produktdokumentation

  Maila eller ladda ner våra säljbroschyrer.

 • HYR - när du behöver extra kapacitet, snabbt!

 • Behöver du hjälp?

  Ring oss och tala med en expert.